Ein verdsomspennande dugnad for å redusera utslepp av havplast

«Heldigvis har det de siste årene skjedd en forløsende endring. … Det er NOSCA Clean Oceans (Norwegian Oil Spill Control Association) som står …