ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಸರಕುಸಾಗಣೆ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿ, ತೈಲ ಸೋರಿಕೆ ಭೀತಿ

… ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ · Home · World News; Sri Lanka braces for major oil spill as cargo vessel expected to sink report …