BP Oil Spill Definition

BP Oil Spill Definition. By Messi … Deepwater Horizon ของ British Petroleum ในอ่าวเม็กซิโกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2010 การระเบิดครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต 11 …